Over ASAPs

Visie & Missie

“Nooit compromissen sluiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu”

Wij geloven dat het onze plicht is om milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen voor onze aarde en toekomstige generaties.

Anogas focust op brandblus-toepassingen en we streven ernaar om onze klanten de hoogste toegevoegde waarde te brengen op gebied van milieuvriendelijkheid, veiligheid en performance.

People