Kies ASAPs brandblussers en help erger voorkomen

ASAPs brandblussers

  • Zero PFAS
  • Recycling

ASAPs is speciaal ontwikkeld voor het PFAS-vrij blussen van lithium-ion batterijbranden. Dat is absoluut nodig. Bijna de helft van alle lithium-ion batterijbranden ontstaat namelijk tijdens het opladen. De feiten liegen niet. Nog een feit; met een standaard blusmiddel blus je geen lithium-ion batterijbrand.

Kies ASAPs en help erger voorkomen: die accu ben je kwijt, maar je slaapt wel een stuk lekkerder. En dát is onbetaalbaar. Het blusmateriaal van ASAPs dekt de lithium-ion batterijbrand volledig af en stikt de brand. ASAPs blust ook vaste stoffen (klasse A) en vetbranden (klasse F). Een ASAPs-blusser op elke verdieping, in de keuken en bij de deur van je garage voorkomt erg, erger, ergst. Bovendien zijn ASAPs blussers veilig voor mens en milieu: er komen geen schadelijke gassen vrij tijdens het blussen, het blusmiddel is volledig PFAS-vrij en onschadelijk voor het milieu en bestaat voor meer dan 99% uit natuurlijke grondstoffen.

Hydrogel blust lithium-ion batterijbranden

Brandgevaar voor lithium-ion batterijen in het dagelijks leven

ASAPs “As Smart As Possible”

ASAPs brandblussers zijn gebaseerd op Hydrogel blusmiddel. Hydrogel is een innovatief brandblusmiddel dat gebaseerd is op een revolutionaire, nieuwe technologie. Dankzij deze unieke, nieuwe methode worden uitstekende bluseigenschappen bereikt op een voor mens en milieu veilige manier.

ASAPs “As Sustainable as Possible”

  • Het blusmiddel is volledig PFAS-vrij: zero PFAS
  • Onschadelijk voor het milieu en mens
  • Bestaat voor meer dan 99% uit natuurlijke grondstoffen
  • Na einde levensduur kunnen de blussers kostenloos worden ingeleverd om volledig te worden gerecycled. Het blusmiddel wordt hergebruikt als compost-veredelaar en gaat hiermee terug naar de natuur. Hiermee is ASAPs de enige volledig circulaire blusser ter wereld.

ASAPs “As Safe As Possible”

  • Er komen geen schadelijke gassen vrij tijdens het blussen door toedoen van het blusmiddel
  • ASAPs Hydrogel is niet schadelijk voor mensen en veroorzaakt geen huid irritatie en dergelijke.
  • Hoewel ASAPs brandblussers voor meer dan 95% bestaan uit water, kunnen ze veilig worden gebruikt bij elektrische apparatuur (tot een voltage van 1000 Volt).
  • ASAPs brandblussers hebben een werplengte van 3 tot 4 meter, waardoor de gebruiker op afstand kan blijven van het vuur.
ASAPs brandblusser
ASAPs brandblussers 6 en 9 liter