Ons product

Mens & Milieu

“Het veiligste brandblusmiddel ter wereld”

Poeder en schuim zijn de meest gebruikte brandblusmiddelen. De belangrijkste nadelen van deze producten zijn de milieuvervuilende eigenschappen, die leiden tot vervuiling van bodem, grond- en oppervlaktewater. Zelfs nieuw ontwikkelde PFAS-vrije middelen kunnen schadelijk zijn voor het milieu (Eco-toxiciteit).

Je kunt op veel verschillende manieren naar de milieu-impact van een product kijken, maar hoe je het ook bekijkt, Hydrogel blijkt het meest milieuvriendelijke brandblusmiddel ter wereld te zijn (op puur water na).

  • Niet giftig voor het milieu: aquatische toxiciteitsstudies volgens de OESO-richtlijn voor het testen van chemicaliën tegen algen en watervlooien hebben aangetoond dat Hydrogel niet giftig is voor het milieu.
  • NUL PFAS: Hydrogel bevat nul PFAS. De meest nauwkeurige meetsystemen bevestigen <1 ppb PFAS in Hydrogel. Dit is zelfs een 1000 keer betere score dan de door Milieukeur gehanteerde PFAS-grenswaarden.
  • Herbruikbaar: terug naar de natuur als compostversterker na levensduur als brandblusmiddel (in ontwikkeling)
Safest fire extinguishing

Hydrogel is 100% PFAS-vrij

Fluorsurfactanten en andere fluorhoudende stoffen (PFAS) worden toegepast in verschillende producten: reinigings- en onderhoudsmiddelen, verpakkingen, textiel, coating en brandblusmiddelen.

PFAS draagt bij aan een hoge bluswerking. Maar voor mensen zijn deze door de mens gemaakte chemische stoffen zeer schadelijk: ze kunnen niet worden afgebroken door natuurlijke processen en hopen zich daarom op in mensen en dieren, en kunnen hierdoor allerlei levensbedreigende ziektes veroorzaken.

In Europa wordt in 2028 een verbod op PFAS verwacht. Dit betekent dat in 2028 alle PFAS bevattende brandblussers moeten worden vervangen door een PFAS vrije versie. Als het aan Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen ligt, gaat dit verbod al in 2025 in.

Hydrogel is 100% PFAS-vrij (ZERO PFAS) en daarmee toekomst- en milieubestendig! Bovendien kan Hydrogel na zijn levensduur worden gerecycled tot een compostverrijkingssupplement: oa aardappelplanten groeien beter met de kleicomponent van Hydrogel toegevoegd aan de compost.

Zero PFAS

Mensen

Veel blusmiddelen zijn ook gevaarlijk om te gebruiken. Het blusmiddel ontleedt in giftige componenten zoals ammoniak en/of zwaveldioxide door de hoge temperaturen tijdens het blussen. Het gebruik van deze middelen om een brand te blussen dient alleen te gebeuren met een zuurstofmasker op. Normaal gesproken gebruiken alleen professionele brandblussers dergelijke apparatuur. Maar hoe zit het met mensen thuis, op kantoor, hotels, scholen of de werkomgeving? Hydrogel valt alleen uiteen in waterdamp en is daarom zeer veilig in gebruik.

Hydrogel is niet gevaarlijk voor mensen, veroorzaakt geen huidirritatie etc. zoals vele andere middelen. Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad in de downloadsectie. Hoewel Hydrogel meer dan 95% water bevat, kan het veilig worden gebruikt op elektrische apparatuur (tot 1000 volt) met een verscheidenheid aan mondstukontwerpen.

De unieke eigenschappen van Hydrogel maken het tot het perfecte middel om branden in lithium-ion batterijen te blussen. Door veel experts worden branden van lithium-ion batterijen beschouwd als een levensbedreigend risico dat is voortgekomen uit de energietransitie van de afgelopen 10 jaar. Elke dag worden er gevaarlijke branden veroorzaakt door lithium-ion batterijen. Hydrogel is in staat deze branden effectief te blussen.

“HYDROGEL maakt de wereld veiliger”

People