Lithium-ion batterijbranden

Thermal runaway blocker

“ASAPs brandblussers kunnen een thermal runaway stoppen”

De unieke eigenschappen van Hydrogel maken het tot het perfecte middel om branden van lithium-ion batterijen te blussen. Lithium-ion batterijen, zoals gebruikt in e-bikes en mobiele telefoons kunnen spontaan ontbranden door de volgende storingen:

  • Overladen
  • Te snel opladen
  • Schade door fysieke impact/schok
  • Warmte
  • Interne kortsluiting
  • Fabrieksfouten
Fire Li Class

Thermal runaway

Een storing in lithium-ion batterij of accu kan leiden tot een interne chemische kettingreactie, die een thermal runaway wordt genoemd. Door deze chemische reactie wordt warmte geproduceerd, waardoor de temperatuur van de batterij steeds hoger wordt en er nog meer chemische reacties ontstaan die meer warmte creëren. Door de oplopende temperatuur komen er uiteindelijk gevaarlijke, brandbare gassen vrij, die de batterij/accu uiteindelijk laten exploderen.

Het brandverloop van een lithium-accu is niet te vergelijken met het verloop van een normale vaste stof-, vloeistof- of gasbrand. Een accubrand is lastig te blussen. Bij een dergelijke brand is een betrouwbaar blustoestel belangrijk.

The test procedure